Baanreglement

Het baanreglement is er om een vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken.
Men is verplicht zich te houden aan het baanreglement tenzij door het Bestuur, Technische- en/of Jeugdcommissie anders wordt bepaald.

Leden van het Bestuur en/of andere commissies zijn gerechtigd een ieder die zich niet aan het baanreglement houdt, van de baan te verwijderen.

Art.1 Alle leden van TV Waesbeeck, personen met een geldig introductiepasje en/of personen met een geldig introducépasje hebben recht van spelen op de tennisbanen, m.u.v. banen welke beschikbaar zijn/worden gesteld voor training, diverse competities en jeugd.
Art. 2 Om te kunnen spelen moet een ieder gebruik maken van het afhangbord, welke is opgehangen tegen de muur van het paviljoen. Hiervoor dient men het lidmaatschapspasje van TV Waesbeeck (KNLTB-pasje) dat na het betalen van de contributie wordt verstrekt, of een geldig introductiepasje of een geldig introducépasje te gebruiken.
Art. 3 Voor het gebruik van het afhangbord wordt verwezen naar het afhangsysteem.
Art. 4 Men mag zich alleen op de banen bevinden in tenniskleding zoals door de KNLTB, met inachtneming van de modetrend, is voorgeschreven.
Art. 5 Men mag zich alleen op de banen bevinden met tennisschoenen zonder noppen.
Art. 6 Wanneer er plassen op de banen staan mag men zich niet op de banen begeven.
Art. 7 Wanneer er sneeuw op de banen ligt mag men zich niet op de banen begeven.
Art. 8 Wanneer de netten zijn neergelaten mag men zich niet op de banen begeven.
Art. 9 Bij opdooi mag men zich niet op de banen begeven.
Art. 10 Men mag op de banen geen kauwgum gebruiken.
Art. 11 Op de banen mag niet worden gerookt.
Art. 12 Het is niet toegestaan om glas en/of scherpe voorwerpen mee te nemen op de baan.